Tiesňová linka NON-STOP

Profesionálna lokalizácia úniku vody

0 %
Spokojnosť zákazníkov
Rokov na trhu
0
Počet meraní H2
0
Havarijných výjazdov

Špecializujeme sa na

Lokalizáciu úniku vody pomocou pôdneho mikrofónu

Pôdny​ ​ mikrofón​ ​ je​ ​ zariadenie​ ​ citlivé​ ​ na​ ​ šum. Toto​ ​ dômyselné​ ​ zariadenie​ ​ obsahuje​ ​ špeciálne​ ​ mikrofónne​ ​ nadstavce​ ​ z​ ​ ktorými​ ​ je​ ​ možné určiť miesto​ poruchy vody​ ​ na​ ​ centimeter​ ​ presne.

Lokalizáciu​ úniku​ vody​ pomocou korelačnej​ technológie​

Technológia od spol. Primayer Enigma je špička vo svete. Korelačné zariadenie ktoré pracuje na princípe šírenia zvukových vĺn v potrubí kde na seba nezávislé korelátory (2 až 8) vysielajú zvukovú vlnu vo viacerých frekvenciach a následne vyhodnocujú stav potrubia a jeho poruchovosť. Táto technológia pracuje už od dvoch korelátorov ktoré sú rozmiestnené na na meranej trase potrubia. Táto metóda je presná na centimetre avšak výsledok merania je ovplivnený ľudským faktorom a vstupnými hodnotami.Systém vhodný na meranie veľkých vodovodov v areáloch a veľkých objektoch. Nevhodné na meranie plastových potrubí a vodovodov.

Lokalizáciu úniku​ vody​ ​termokamerou

Toto​ ​ sofistikované​ ​ zariadenie​ ​ používame​ ​ pre​ ​ zistenie​ ​ poruchy​ ​ na​ ​ systémoch​ ​ ústredného kúrenia​ ​ a​ ​ teplej​ ​ užitkovej​ ​ vody.​ ​ Prístroj​ ​ ukazuje​ ​ nemiernim​ ​ na​ ​ určitý​ ​ plochu​ ​ teplotu​ ​ podla ktorej​ ​ sa​ ​ dá​ ​ veľmi​ ​ jednoducho​ ​ určiť​ ​ miesto​ ​ poruchy​ ​ len​ ​ na​ ​ základe​ ​ rozdielu​ ​ teplôt​ ​ na​ ​ danej ploche. Toto​ ​ meranie​ ​ sa​ ​ vždy​ ​ dopĺňa​ ​ po​ ​ určení​ ​ rozptilu​ ​ teploty​ ​ o​ ​ pôdny​ ​ mikrofón​ ​ s​ ​ ktorým​ ​ sa presvedčíme​ ​ o​ ​ mieste​ ​ poruchy.

Lokalizáciu​ ​úniku​​ vody​ pomocou formovacieho​ ​plynu​ H2

Lokalizácia úniku vody touto technológiou je vhodná pre všetky typy systémov. Princíp technológie je do potrubia dostať čo najväčšie množstvo formovacieho plynu H2 kde podiel Vodíka je 5% a ostatných 95% neabrazívnych a zdraviu nezávadných plynov. Možnosti tejto technológie sa využívajú najme pri úniku v kúrení, podlahovom, UK, TUV kúrení, vodovodných prípojkách a únikoch na plastových domácich rozvodoch vody všetkého druhu. Spôsob merania realizujem špeciálnym čuchačom, ktorý detekuje plyn na centimetre presne. Formovací plyn H2 vďaka molekulárnej štruktúre prejde cez všetky materiály napr. parkety, polystyrén, betón, asfalt, pôda atď.

Ako na to?

Identifikácia závady

priebeh merania

  • Technik po príchode na miesto získa informácie o stave úniku a všetky potrebné informácie o objekte, materiále potrubia a pod.
  • Následne sa na objekte vykoná tlaková skúška potrubia , ktorá potvrdí , či dané potrubie vykazuje poruchu a únik alebo nie.Na tlakovú skúšku používame certifikovaný tlakomer s presnosťou 0.001 bar , tým pádom vieme zabezpečiť meranie vysokej presnosti a odhalíme aj najmenší únik.Z tlakovej skúšky je protokol priamo z prístroja.
  • Po zistení úniku sa zvolí najlepšia metóda lokalizácie úniku na potrubí.
  • V prípade plynovej metódy H2 sa z daného systému vypustí všetka voda(chladiaca zmes v prípade ÚK),potrubie sa prefúkne vzduchovým kompresorom a následne sa pod tlakom cca. 200mbar natlakuje formovacím plynom H2 pričom sa začína meranie.

Oblasť pôsobenia

Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vinohrádok, Vysoká pri Morave, Záhorie, Záhorská Ves, Závod, Zohor

Báhoň, Budmerice, Častá, Červený Kameň, Doľany, Dubová, Harmónia, Jablonec, Limbach, Modra, Myslenice, Pezinok, Piesok, Píla, Slovenský Grob, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk

Alžbetin Dvor, Bernolákovo, Blatné, Bodov, Boldog, Čataj, Dedinka pri Dunaji, Doma, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Jánošíková, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Malý Biel, Malý Madaras, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nová Lipnica, Nová Ves pri Dunaji, Nové Košariská, Nový Svet, Reca, Rovinka, Senec, Studené, Svätý Martin, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie

Amadeho Kračany, Báč, Baka, Baloň, Beketfa, Bellova Ves, Benkova Potôň, Blahová, Blatná na Ostrove, Bodíky, Boheľov, Bučuháza, Búštelek, Čakany, Čečínska Potôň, Čechová, Čenkesfa, Čenkovce, Čilistov, Čiližská Radvaň, Čukárska Paka, Dobrohošť, Dolná Potôň, Dolné Janíky, Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Eliášovce, Etreho Kračany, Gabčíkovo, Heďbeneéte, Holice, Horná Potôň, Horná Potôň – Lúky, Horné Janíky, Horné Mýto, Horný Bar, Hubice, Hviezdoslavov, Ižop, Jahodná, Janíky, Jánošíkovo na Ostrove, Jastrabie Kračany, Jurová, Kľúčiarove Kračany, Kľúčovec, Kolónia, Kolónia, Kostolná Gala, Kostolné Kračany, Kráľovianky, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kynceľove Kračany, Kyselica, Lehnice, Lesné Kračany, Lidér Tejed, Lúč na Ostrove, Macov, Mad, Malá Budafa, Malá Lúč, Malá Paka, Malé Blahovo, Malé Dvorníky, Malý Lég, Maslovce, Masníkovo, Medveďov, Mierovo, Michal na Ostrove, Milinovice, Mliečany, Mliečno, Moravské Kračany, Ňárad, Nekyje na Ostrove, Nový Život, Ohrady, Okoč, Oľdza, Opatovský Sokolec, Orechová Potôň, Orechová Potôň – Lúky, Padáň, Pataš, Pinkove Kračany, Pódafa, Póšfa, Potônské Lúky, Povoda, Rastice, Rohovce, Sap, Sása, Stará Gala, Šamorín, Šipošovské Kračany, Štvrtok na Ostrove, Šuľany, Töböréte, Tonkovce, Topoľníky, Trhová Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Budafa, Veľká Lúč, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Veľký Lég, Veľký Meder, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vojtechovce, Vrakúň, Vrbina, Vydrany, Zlaté Klasy

Abrahám, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Dolné Saliby, Dolný Chotár, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Horné Saliby – časť Hrušov, Horný Čepeň, Hoste, Jánovce, Javorinka, Jelka, Kajal, Košúty, Kráľov Brod, Mačonáš, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Nebojsa, Nové Osady, Paľovce, Pata, Pusté Sady, Pusté Úľany, Sereď, Sládkovičovo, Slovenské Pole, Šalgočka, Šintava, Šoporňa, Štrkovec, Tomášikovo, Topoľnica, Trstice, Váhovce, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vinohrady nad Váhom, Vozokany, Zemianske Sady

Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Merašice, Pastuchov, Posádka, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Šulekovo, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce

Žlkovce, Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Ducové, Hubina, Chtelnica, Kocurice, Kočín, Krakovany, Lančár, Malé Orvište, Moravany nad Váhom, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Piešťany, Prašník, Pustá Ves, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, Šterusy, Ťapkové, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, Veselé, Vrbové

Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Peter, Borský Svätý Jur, Cerová, Čáčov, Čáry, Častkov, Dojč, Havran, Hlboké, Horná Dolina, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Javorec, Koválov, Kuklov, Kunov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Lieskové, Majeríčky, Mikulášov, Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Podhorie, Podzámok, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rozbehy, Rybky, Sekule, Senica, Smolinské, Smrdáky, Sobotište, Sotina, Stráže nad Myjavou, Šajdíkove Humence, Šaštín, Šaštín – Stráže, Štefanov, Švrčkov Jarok

Brodské, Cunín, Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Skalica, Trnovec, Unín, Vidovany, Vieska, Vlčkovany, Vrádište

Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Bohunice, Boleráz, Borová, Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Dubové, Horné Lovčice, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jarná, Jaslovce, Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice-Atómová elektráreň, Kátlovce, Klčovany, Košolná, Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Modranka, Naháč, Opoj, Pác, Paderovce, Pavlice, Radošovce, Rasochov, Ružindol, Ružová dolina, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Smolenická Nová Ves, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Trstín, Varov Šúr, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč, Zvončín 

Kontaktujte nás!

Kontakt

  • Šenkvická cesta 17, 90201 Pezinok
  • NONSTOP

    Po-Ne: 0:00-23:59

Sledujte našu prácu!

Vyplnte nezáväzný formulár a my sa Vám ozveme.

Tieto stránky používajú cookies. Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.